Некатегоризирано

ПочетнаНекатегоризирано

Активна транспарентност и отчетност на јавните претпријатија во фунцкија на намалување на корупцијата

By |2021-02-05T10:28:53+00:00февруари 5th, 2021|

Во Југозападниот Плански регион функционираат 9 главни претпријатија. Од сите нив само ЈП Охридски Комуналец

Коментарите се исклучени на Активна транспарентност и отчетност на јавните претпријатија во фунцкија на намалување на корупцијата

Analizë e hulumtimit mbi Transparencën Aktive dhe Përgjegjësinë e Ndërmarrjeve Publike në Rajonin Jugperëndimor

By |2021-02-05T10:23:16+00:00февруари 5th, 2021|

Ndërmarrjet Publike Komunale kanë autonomi në shpenzimin e buxheteve të tyre dhe për këtë

Коментарите се исклучени на Analizë e hulumtimit mbi Transparencën Aktive dhe Përgjegjësinë e Ndërmarrjeve Publike në Rajonin Jugperëndimor

Анализа од истражувањето на Активната транспарентност и oтчетност на јавните претпријатија од Југозападниот регион

By |2021-02-05T10:05:58+00:00февруари 5th, 2021|

Оваа анализа е изготвена со помош на грант доделен преку проектот „Зајакнување на интегритетот

Коментарите се исклучени на Анализа од истражувањето на Активната транспарентност и oтчетност на јавните претпријатија од Југозападниот регион