Публикации

ПочетнаПубликации

Активна транспарентност и отчетност на јавните претпријатија во фунцкија на намалување на корупцијата

By |2021-02-05T10:28:53+00:00февруари 5th, 2021|

Во Југозападниот Плански регион функционираат 9 главни претпријатија. Од сите нив само ЈП Охридски Комуналец

Коментарите се исклучени на Активна транспарентност и отчетност на јавните претпријатија во фунцкија на намалување на корупцијата

Analizë e hulumtimit mbi Transparencën Aktive dhe Përgjegjësinë e Ndërmarrjeve Publike në Rajonin Jugperëndimor

By |2021-02-05T10:23:16+00:00февруари 5th, 2021|

Ndërmarrjet Publike Komunale kanë autonomi në shpenzimin e buxheteve të tyre dhe për këtë

Коментарите се исклучени на Analizë e hulumtimit mbi Transparencën Aktive dhe Përgjegjësinë e Ndërmarrjeve Publike në Rajonin Jugperëndimor

Анализа од истражувањето на Активната транспарентност и oтчетност на јавните претпријатија од Југозападниот регион

By |2021-02-05T10:05:58+00:00февруари 5th, 2021|

Оваа анализа е изготвена со помош на грант доделен преку проектот „Зајакнување на интегритетот

Коментарите се исклучени на Анализа од истражувањето на Активната транспарентност и oтчетност на јавните претпријатија од Југозападниот регион

Граѓански буџет на општина Струга 2017

By |2019-12-06T14:00:17+00:00мај 3rd, 2017|

Целта на подготовка на Граѓанскиот буџет на општина Струга е да обезбеди поголема информираност

Коментарите се исклучени на Граѓански буџет на општина Струга 2017

Чекор по чекор низ постапките на општината

By |2019-12-06T14:00:17+00:00ноември 16th, 2015|

Тука можете да го превземете водичот чекор по чекор во постапките на општината изготвен

Коментарите се исклучени на Чекор по чекор низ постапките на општината

Стратегија за социјална заштита 2015-2020

By |2019-12-06T14:00:17+00:00јуни 8th, 2015|

Општина Струга започна процес на стратешко планирање со кој ги идентификуваа сегашните и идните

Коментарите се исклучени на Стратегија за социјална заштита 2015-2020

Стратегија за соработка со граѓанскиот сектор 2015-2020

By |2019-12-06T14:00:17+00:00јуни 8th, 2015|

Процесот на стратешко планирање е дизајниран за да се изгради заедничка визија за иднината,

Коментарите се исклучени на Стратегија за соработка со граѓанскиот сектор 2015-2020

Стратегија за развој на образованието 2015-2020

By |2019-12-06T14:00:17+00:00јуни 8th, 2015|

Процесот на стратешко планирање има за цел заеднички да ја дефинира визијата за иднината; да

Коментарите се исклучени на Стратегија за развој на образованието 2015-2020

Прирачник за децентрализација

By |2019-12-06T14:00:17+00:00март 30th, 2015|

Овој прирачник е изработен во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско општество за

Коментарите се исклучени на Прирачник за децентрализација