Публикации

ПочетнаПубликации

Граѓански буџет на општина Струга 2017

By |2019-12-06T14:00:17+00:00мај 3rd, 2017|

Целта на подготовка на Граѓанскиот буџет на општина Струга е да обезбеди поголема информираност

Comments Off on Граѓански буџет на општина Струга 2017

Чекор по чекор низ постапките на општината

By |2019-12-06T14:00:17+00:00ноември 16th, 2015|

Тука можете да го превземете водичот чекор по чекор во постапките на општината изготвен

Comments Off on Чекор по чекор низ постапките на општината

Стратегија за социјална заштита 2015-2020

By |2019-12-06T14:00:17+00:00јуни 8th, 2015|

Општина Струга започна процес на стратешко планирање со кој ги идентификуваа сегашните и идните

Comments Off on Стратегија за социјална заштита 2015-2020

Стратегија за соработка со граѓанскиот сектор 2015-2020

By |2019-12-06T14:00:17+00:00јуни 8th, 2015|

Процесот на стратешко планирање е дизајниран за да се изгради заедничка визија за иднината,

Comments Off on Стратегија за соработка со граѓанскиот сектор 2015-2020

Стратегија за развој на образованието 2015-2020

By |2019-12-06T14:00:17+00:00јуни 8th, 2015|

Процесот на стратешко планирање има за цел заеднички да ја дефинира визијата за иднината; да

Comments Off on Стратегија за развој на образованието 2015-2020