Почетна2019-12-06T13:54:30+00:00

НАЈНОВИ ВЕСТИ

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ПРОЕКТИ

Нашите тековни проекти

2019-12-17T15:26:09+00:00

Активна транспарентност и отчетност на јавните претпријатија во функција на намалување на корупцијата

Реализирањето на проектините активности ќе овозможат систематски мониторинг на работата на Јавните комунални претпријатија од Југозападниот регион во делот на спроведување на јавните набавки и нивната транспарентност и отчетност пред граѓаните и институциите. На локално ниво, во девет идентификувани општини, досега не е спроведено истражување ниту е објавена анализа

ПУБЛИКАЦИИ

Lorem Ipsum е едноставен модел на текст кој се користел во печатарската индустрија.

Претплати се за е-мејл исвестување

Добивај ги најновите вести за планирани настани и проекти по електронска пошта во вашето електронско сандаче