Листа на проекти

Тука може да се најдат информации за сите наши проекти

2019-12-17T15:26:09+00:00

Активна транспарентност и отчетност на јавните претпријатија во функција на намалување на корупцијата

Реализирањето на проектините активности ќе овозможат систематски мониторинг на работата на Јавните комунални претпријатија од Југозападниот регион во делот на спроведување на јавните набавки и нивната транспарентност и отчетност

2019-12-06T11:19:38+00:00

Анализа на јавната перцепција за процесот на пристапување во ЕУ- со фокус на Поглавје 23

Спроведувањето на Прокните активности ќе овозможи структуриран дијалог помеѓу граѓаните и граѓанските организации со цел обезбедување на зголемен проток на информации и подобро разбирање на граѓаните за пристапувањето на

Претплати се за е-мејл исвестување

Добивај ги најновите вести за планирани настани и проекти по електронска пошта во вашето електронско сандаче