Публикации2019-12-06T14:04:22+00:00

ПУБЛИКАЦИИ

Чекор по чекор низ постапките на општината

By |ноември 16th, 2015|

Тука можете да го превземете водичот чекор по чекор во постапките на општината изготвен од страна на Центарот на

Стратегија за социјална заштита 2015-2020

By |јуни 8th, 2015|

Општина Струга започна процес на стратешко планирање со кој ги идентификуваа сегашните и идните потреби на заедницата и врз

Стратегија за соработка со граѓанскиот сектор 2015-2020

By |јуни 8th, 2015|

Процесот на стратешко планирање е дизајниран за да се изгради заедничка визија за иднината, да се постават приоритетите, да

Стратегија за развој на образованието 2015-2020

By |јуни 8th, 2015|

Процесот на стратешко планирање има за цел заеднички да ја дефинира визијата за иднината; да ги постави приорите-тите; да ги

Претплати се за е-мејл исвестување

Добивај ги најновите вести за планирани настани и проекти по електронска пошта во вашето електронско сандаче