Публикации2019-12-06T14:04:22+00:00

ПУБЛИКАЦИИ

Активна транспарентност и отчетност на јавните претпријатија во фунцкија на намалување на корупцијата

By |февруари 5th, 2021|

Во Југозападниот Плански регион функционираат 9 главни претпријатија. Од сите нив само ЈП Охридски Комуналец и ЈП Комунално Струга имаат

Analizë e hulumtimit mbi Transparencën Aktive dhe Përgjegjësinë e Ndërmarrjeve Publike në Rajonin Jugperëndimor

By |февруари 5th, 2021|

Ndërmarrjet Publike Komunale kanë autonomi në shpenzimin e buxheteve të tyre dhe për këtë arsye janë të detyruara të

Анализа од истражувањето на Активната транспарентност и oтчетност на јавните претпријатија од Југозападниот регион

By |февруари 5th, 2021|

Оваа анализа е изготвена со помош на грант доделен преку проектот „Зајакнување на интегритетот и намалување на корупцијата во

Чекор по чекор низ постапките на општината

By |ноември 16th, 2015|

Тука можете да го превземете водичот чекор по чекор во постапките на општината изготвен од страна на Центарот на

Стратегија за социјална заштита 2015-2020

By |јуни 8th, 2015|

Општина Струга започна процес на стратешко планирање со кој ги идентификуваа сегашните и идните потреби на заедницата и врз

Скорешни написи

Претплати се за е-мејл исвестување

Добивај ги најновите вести за планирани настани и проекти по електронска пошта во вашето електронско сандаче