Публикации2019-12-06T14:04:22+00:00

ПУБЛИКАЦИИ

Стратегија за соработка со граѓанскиот сектор 2015-2020

By |јуни 8th, 2015|

Процесот на стратешко планирање е дизајниран за да се изгради заедничка визија за иднината, да се постават приоритетите, да

Стратегија за развој на образованието 2015-2020

By |јуни 8th, 2015|

Процесот на стратешко планирање има за цел заеднички да ја дефинира визијата за иднината; да ги постави приорите-тите; да ги

Скорешни написи

Претплати се за е-мејл исвестување

Добивај ги најновите вести за планирани настани и проекти по електронска пошта во вашето електронско сандаче