Take a book, leave a book

Struga lexon! Në Strugë u vendosën libra në bibliotekën e hapur dhe u dha porosia për

rëndësinë e leximit, solidarizimin qytetar nëpërmjet dhënies së një libri – marrjes së një
libri, ku ishin të pranishëm nxënës, profesorë, përfaqësues të sektorit civil. Ky aktivitet
është vazhdimësi e Aksionit Lokal: Merr një libër, ler një libër, i realizuar nga Klubi Alpin
Bjeshkatar – Struga dhe i mbështetur nga Qendra e Bashkësisë së Komunës së Strugës
në kuadër të projektit: Qytetarë aktivë një valë e re ndryshimesh në bashkësi, që
mbështetet nga Olof Palme International Center.

Take a book, leave a book.
Струга чита! Во Струга беа поставени книги во отворената библиотека и беше
дадена порака за важноста на читањето, граѓанската солидарност преку
подарување книга – примање книга, каде што присуствуваа ученици, професори,
претставници од граѓанскиот сектор. Оваа активност е продолжение на Локалната
Акција: Земи книга, остави книга, спроведена од КАБ – Струга и поддржана од
Центарот на Заедницата на Општина Струга во рамки на проектот: Активни
граѓани, нов бран за промени на заедницата, кое е поддржано од Олоф Палме
Интернатионал Центер.