ЗА НАС

Lorem Ipsum е едноставен модел на текст кој се користел во печатарската индустрија. Lorem ipsum бил индустриски стандард кој се користел како модел уште пред 1500 години, кога непознат печатар зел кутија со букви и ги сложил на таков начин за да направи примерок на книга. И не само што овој модел опстанал пет векови туку почнал да се користи и во електронските медиуми, кој се уште не е променет. Се популаризирал во 60-тите години на дваесеттиот век со издавањето на збирка од страни во кои се наоѓале Lorem Ipsum пасуси, а денес во софтверскиот пакет како што е Aldus PageMaker во кој се наоѓа верзија на Lorem Ipsum.

НАШИОТ ТИМ

И не само што овој модел опстанал пет векови туку почнал да се користи и во електронските медиуми, кој се уште не е променет.

Ѓоко Милески

Ѓоко Милески е дипломиран менаџер во областа на туризмот. Дипломирал на Факултетот за туризам и организациони науки при Универзитетот  „Св. Климент Охридски “ – Охрид. Учествувал на голем број национални и меѓународни обуки и конференции на теми од граѓанското општество и регионалниот развој.

Активист е во граѓанскиот сектор од 2004 година. Има искуство во подготовка, реализација и менаџирање на голем број национални и меѓународни проекти од областа на човековите права, регионалниот развој и граѓанското учество. Поседува вештини за лобирање и застапување и е ефективен во превенција и решавање на конфликти.

Во рамките на Центарот на заедницата на општина Струга одговорен е за комуникација со граѓанскиот сектор од општина Струга како и за реализација на активности за поддршка на младински, граѓански и културни иницијативи.

E-mail:  gjoko.mileski@ccstruga.mk

Флака Положани

Флака Положани е магистер по меѓународни односи и човекови права од интеруниверзитетски студии, а претходно има дипломирано на Правниот факултет во рамки на Државниот универзитет во Тетово.

Во 2013 година беше дел од научното истражување од областа на слободата на изразување и европскиот систем за заштита на човековите права во Универзитетот на Грац во Австрија.

Учествувала на национални и интернационални обуки и конференции од областа на Европско право, меѓународни односи и безбедносни прашања.

Во Центарот на заедницата на општина Струга одговорна е за обезбедување правно-административна помош на граѓаните, неформално образование за млади и возрасни и за преведување на содржини потребни за работата на Центарот.

E-mail: flaka.pollozhani@ccstruga.mk

Катерина Талевска

Ѓоко Милески е дипломиран менаџер во областа на туризмот. Дипломирал на Факултетот за туризам и организациони науки при Универзитетот  „Св. Климент Охридски “ – Охрид. Учествувал на голем број национални и меѓународни обуки и конференции на теми од граѓанското општество и регионалниот развој.

Активист е во граѓанскиот сектор од 2004 година. Има искуство во подготовка, реализација и менаџирање на голем број национални и меѓународни проекти од областа на човековите права, регионалниот развој и граѓанското учество. Поседува вештини за лобирање и застапување и е ефективен во превенција и решавање на конфликти.

Во рамките на Центарот на заедницата на општина Струга одговорен е за комуникација со граѓанскиот сектор од општина Струга како и за реализација на активности за поддршка на младински, граѓански и културни иницијативи.

E-mail:  gjoko.mileski@ccstruga.mk

Претплати се за е-мејл исвестување

Добивај ги најновите вести за планирани настани и проекти по електронска пошта во вашето електронско сандаче